Moduator korraldab:

Konsultatsioonid ja koolitused (allpool nimetatud) võimalikud Moduator tehnikaspetsialisti poolt ja/või ka meie poolt esindatava tootja tehase (TIMKEN, Koyo, Gates, Wippermann, PIX, … j.n.e) müügi- või tehnilise inseneri esindaja kohale-tulekuga.

laager

1. Moduator AS pakub (kokkuleppel) erinevaid koolitusi püsiklientidele ja tehnilisema kallakuga koolidele. Koolitused võimalikud ka huvialagruppidele näiteks toiduaainete töötlejad, metsatöösturid või põllumajandus tootjad.

2. Moduator teostab (kokkuleppel) raskemate tehniliste sõlmede ülevaatus inspekteerimisi tootmisobjektil: leidmaks tehnilisi lahendusi remondita toimimise pikemaks välbaks või tehnilise teeninduse omahinna (seisuaegade vähendamiseks).

3. Püsiklientidele (kokkuleppel) võimalikud tasuta koolitused uute toodete tehniliste erisuste või kasutusvõimaluse kohta. Uute toodete või tooterühmade lisandumisel (näiteks: poolitatavate laagrikorpuste/laagrite paigaldus ja kasutamine).

Aeg ja lisatingimused palume täpsustada, kokkuleppel AS Moduator juhataja Aivar Kollo-ga : mob. 5034731 ; poltsamaa@moduator.ee

Laagri inspekteerimine ja ettevalmistus paigalduseks

Translate